โปรโมชั่น ลดราคา ที่ TRSC International LASIK Center Promotion

โปรโมชั่นพิเศษ ตรวจประเมินสภาพตา 1,200 บาท จากราคาปกติ

รับส่วนลด ผ่าตัด LASIK, PRK 4,000 บาท (2 ตา) จากราคาปกติ

กรุณาพิมพ์เอกสารนี้มาแสดงในวันที่เข้ารับการบริการ
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการรักษาสายตาผิดปกติด้วยวิธีใดๆ ที่สถานพยาบาลอื่นมาก่อน
สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถใช้ได้กับ FemtoLASIK, ReLEX

พิมพ์เอกสารโปรโมชั่นได้ที่ https://www.facebook.com/lasikthai?sk=app_168151469879028

โปรโมชั่นถึงวันที่ 30 กันยายน 2554

ขอขอบคุณข้อมูลโปรโมชั่นจาก www.facebook.com/lasikthai

promotion1081009 Adminสุขภาพdiscount,promotion,special price,ราคาพิเศษ,ลดราคา,ส่วนลด,โปรโมชั่น,โปรโมชั่น ลดราคา ที่ TRSC International LASIK Center
โปรโมชั่นพิเศษ ตรวจประเมินสภาพตา 1,200 บาท จากราคาปกติ รับส่วนลด ผ่าตัด LASIK, PRK 4,000 บาท (2 ตา) จากราคาปกติ กรุณาพิมพ์เอกสารนี้มาแสดงในวันที่เข้ารับการบริการ สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการรักษาสายตาผิดปกติด้วยวิธีใดๆ ที่สถานพยาบาลอื่นมาก่อน สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถใช้ได้กับ FemtoLASIK, ReLEX พิมพ์เอกสารโปรโมชั่นได้ที่ https://www.facebook.com/lasikthai?sk=app_168151469879028 โปรโมชั่นถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 ขอขอบคุณข้อมูลโปรโมชั่นจาก www.facebook.com/lasikthai