เบอร์โทรอายัดบัตร ATM และบัตรเครดิตของทุกธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ 1333, 0-2645-5555, 0-2638-4455
ธนาคารกรุงไทย 1551, 0-2665-5443, 0-2665-5000
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1572, 0-2296-2001-5, 0-2545-3000
ธนาคารกสิกรไทย 0-2888-8888
ธนาคารทหารไทย 1558
ธนาคารธนชาต 1589
ธนาคารไทยพาณิชย์ 0-2777-7777
ธนาคารยูโอบี รัตนสิน 1580, 0-2661-2600
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 0-2202-2000
ธนาคาร UOB 1585, 0-2285-1555
ธนาคารไทยธนาคาร 0-2626-7777
ธนาคารนครหลวงไทย 0-2208-5000, 0-2221-3565, 0-2225-4925
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 0-2729-8807-11
ธนาคารแสตนดาร์ด ชาเตอร์ด นครธน 1595
ซิตี้แบงก์ ประเทศไทย (City Bank) 1588, 0-2232-2484
ฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ (HSBC) 1590
อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (American Express) 0-2273-5544
ไดเนอร์สคลับ (Diners Club) 0-2238-3660
อิออน 0-2665-0111
เซทเทเลม 0-2667-3655
เพาเวอร์บาย 0-2627-8208
บัตรเครดิตไทยแอร์เอเชีย 0-2797-3399
แคปิตอล โอเค 0-2793-3333
เซ็นทรัลการ์ด 0-2627-8111
อีซี่ บาย 0-2667-3684
บิ๊กซี การ์ด 0-2667-3684
Tesco Visa 0-2627-6033
Robinson Visa 0-2646-3700
First Choice Visa 0-2345-6789